Vroege ontwikkeling van psychologie, gedrag en gezondheid

Waarom zijn er zoveel verschillen tussen kinderen? Waarom huilt de ene baby veel meer dan de ander? Waarom wordt de ene baby vaker ziek dan de ander?

Wij bestuderen hoe de (vroege) omgeving invloed heeft op de ontwikkeling van gedrag, welbevinden en gezondheid van jonge kinderen. We doen voornamelijk onderzoek naar alledaagse omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en gezondheid in gezonde populaties. Op deze manier proberen we onder andere meer inzicht te krijgen in hoe opvoedingskeuzes van ouders, bijvoorbeeld keuzes over waar de baby slaapt, wat voor voeding de baby krijgt en hoe de opvang is geregeld, invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast kijken we ook naar hormonale, emotionele en gedragsmatige veranderingen als mensen voor het eerst vader of moeder worden. Veel van onze studies beginnen al in de zwangerschap en proberen verbanden te leggen tussen de psychologie en biologie van het individu, bijvoorbeeld door het bestuderen van specifieke hormonen.

Ons onderzoek is voornamelijk longitudinaal waarin we moeders en kinderen voor langere tijd volgen om zo de ontwikkeling van gedrag en gezondheid te kunnen onderzoeken. Een van onze langlopende onderzoeken is de BIBO studie, waarin moeders en kinderen al vanaf de zwangerschap zijn gevolgd en de kinderen nu 9 jaar oud zijn. Recent zijn we ook gestart met de BINGO studie, waarin beide ouders gevolgd worden vanaf het einde van de zwangerschap tot de baby 3 maanden oud is.