Wie zijn wij

Babylab Directeur

Sabine HunniusDr. Sabine Hunnius is directeur van het Baby Research Center. Zij hoort bij de Baby BRAIN onderzoeksgroep.

Lab Manager

Angela KhadarAngela Khadar, B.A. is de manager van het babylab aan de Montessorilaan. Zij is het eerste vriendelijke gezicht dat u waarschijnlijk tegenkomt als u een bezoek brengt aan het Baby Research Center. Angela heeft haar bachelors degree gehaald aan de Universiteit van Manchester, waar zij Taalkunde, Duits en Frans studeerde. Zij hoort bij de "Taalverwervingsgroep" en de groep "Sociaal-cognitieve ontwikkeling"

 

Taalverwerving – Onderzoeksgroep Fikkert/Cutler

Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit (CLS)
 

Paula FikkertProf. dr. Paula Fikkert- Hoogleraar Eerstetaalverwerving en fonologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Paula promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift naar de verwerving van prosodische eigenschappen van woorden. Ze werkte vervolgens aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland), en kwam als KNAW-onderzoeker terug naar Nederland. Haar onderzoek richt zich op de verwerving van klanken en woorden zowel in taalperceptie als taalproductie.
 

Nienke DijkstraDrs. Nienke Dijkstra heeft logopedie en taal- en spraakpathologie in Nijmegen gestudeerd. Als promovenda onderzoekt zij hoe baby's klanken verwerven, zowel in taalperceptie als taalproductie. 

Stefanie Ramachers heeft Duits en Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. In haar promotieonderzoek bekijkt ze de ontwikkeling van de waarneming en het begrip van het toonsysteem in het Limburgse dialect van Roermond bij baby’s en peuters tussen de 12 en 36 maanden. 

AntjeAntje Stöhr, M.A. studeerde taal- en cognitiewetenschap aan de universiteit van Delaware in Amerika. Als promovendus doet ze onderzoek naar de klankleer bij tweetalige kinderen die nog niet naar school gaan.

TitiaBendersFOTO1Titia Benders heeft aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek gedaan naar het verband tussen klinkerperceptie door baby's en de manier waarop (Nederandse) moeders tegen hun baby praten. Als postdoc onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen probeert ze uit te vinden of de 'foute' uitspraak van jonge kinderen ('raf' in plaats van 'giraf', of 'ba' in plaats van 'bal') te maken heeft met de manier waarop kinderen naar woorden luisteren.

 

Max Planck Institute for Psycholinguistics

Anne CutlerProf. dr. Anne Cutler- Directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Zij begon haar carrière met de studie psychologie aan de Universiteit van Melbourne (Australië). Ze promoveerde in de psycholinguïstiek aan de Universiteit van Texas (USA). Anne werkte bij MIT (USA) en aan de Universiteit van Cambridge (GB) voordat zij in 1993 naar Nederland kwam. Zij richtte in 2001 het BRC op met de door haar gewonnen Spinozaprijs.

   

Sociaal-cognitieve ontwikkeling – Onderzoeksgroep Baby BRAIN

Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit (Donders Center for Cognition)
 

 Sabine HunniusDr. Sabine Hunnius is directeur van het Baby Research Center. Zij heeft psychologie gestudeerd in Berlijn (Duitsland) en is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder heeft zij onderzoek gedaan naar visuele waarneming bij baby’s en naar interacties tussen moeders en hun baby’s. Haar huidige onderzoek richt zich voornamelijk op de vroege (sociaal-)cognitieve ontwikkeling. Zij onderzoekt bijvoorbeeld vanaf welke leeftijd baby’s handelingen en intenties van andere mensen kunnen begrijpen en hoe baby's dit doen.
 

Harold BekkeringProf. dr. Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Radboud Universiteit en directeur van het Nijmegen Institute for Cognition and Information. Hij leidt een aantal grote internationale en nationale onderzoeksprojecten naar doelgericht handelen. Daarbij heeft hij speciale aandacht voor semantische kennis die we gebruiken om onze eigen acties te initiëren en om acties van andere mensen te begrijpen.
 


hinkeHinke Endedijk heeft de Researchmaster Behavioral Science aan de Radboud Universteit Nijmegen gevolgd. Als promovenda onderzoekt zij hoe goed jonge kinderen hun gedrag spontaan aan elkaar aanpassen. Daarnaast kijkt zij welke rol deze gedragsafstemming speelt binnen de sociale ontwikkeling van kinderen
   

 Marlene MeyerDr. Marlene Meyer promoveerde in Nijmegen in 2014. Als post-doc onderzoekt ze hoe jonge kinderen de vaardigheid ontwikkelen om succesvol met iemand samen te werken. Ze kijkt hiervoor naar het gedrag van kinderen en wat er in hun hersenen omgaat op het moment dat ze met iemand samenwerken. 

Ricarda Braukmann MSc. heeft Cognitive Neuroscience gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als promovenda onderzoekt zij de ontwikkeling van baby-broertjes en –zusjes van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Haar promotietraject maakt onderdeel uit van een EU-wijd project dat erop gericht is de kennis over vroege kenmerken en behandelingsmogelijkheden van de stoornis te vergroten 

vanschaikj photoJohanna van Schaik MSc., is afgestudeerd in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Tijdens haar promotie onderzoek wil Johanna de ontwikkeling van mimicry gedrag in kaart brengen en de onderliggende processen en belangrijke sociale factoren vaststellen. 

ClaireMClaire Monroy werkt als promovenda bij het Donders Institute en haar promotieonderzoek maakt deel uit van een international trainingsproject. Claire heeft neurowetenschappen en psychologie gestudeerd aan het Williams College in Massachusetts. Na haar studie heeft zij twee jaar in Californië gewerkt als sociaal hulpverlener voor families en als gedragstherapeut voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Vervolgens is zij onderzoeksassistent geweest in het Neural Circuits and Behavior lab bij het Champalimaud Neuroscience Programme in Lissabon. In haar promotietraject onderzoekt zij welke processen in de hersenen van jonge kinderen betrokken zijn bij het verwerken van vroege sociale interacties.

Ezgi Kayhan1Ezgi Kayhan heeft Klinische Psychologie gestudeerd en werkt als promovenda bij het Donders Institute. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van een international trainingsproject. Ezgi heeft als klinisch psycholoog en als onderzoeker met kinderen gewerkt. In haar promotieonderzoek bekijkt Ezgi hoe kinderen belangrijke informatie gebruiken in een sociale situatie voor hen onbekend is.

RenskeRenske van der Cruijsen is onderzoeksassistent bij het Baby Research Center. Daarnaast studeert ze Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.  

lorijnLorijn Zaadnoordijk heeft Cognitieve Neurowetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar PhD project zal haar onderzoek gefocust zijn op het ontstaan van agency (het gevoel dat jouw handelingen door jou veroorzaakt en uitgevoerd worden) bij jonge baby's. Ze onderzoekt vooral hoe de informatie uit een actie en de perceptuele gevolgen van een handeling een gevoel van agency teweeg kunnen brengen.

 

Taal en Cognitie - Onderzoeksgroep Levinson

Max Planck Institute for Psycholinguistics 

Dr Steven C Levinson, Directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. 

Elma01aDr. Elma Hilbrink heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en is gepromoveerd aan de Universiteit van Cardiff in Groot-Brittannië. Ze is werkzaam als postdoc onderzoeker bij de Taal & Cognitie groep van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Elma is geïnteresseerd in de sociaal-cognitieve ontwikkeling van baby's en jonge kinderen. In het Baby Research Center onderzoekt zij momenteel de ontwikkeling van verschillende aspecten van communicatie in interactie. 

Marisa1Dr Marisa Casillas, is gepromoveerd in Taalwetenschappen aan de Stanford University en werkt nu als postdoc onderzoeker bij het Max Planck Instituut. Ze onderzoekt de samenhang tussen conversatievermogen en taalontwikkeling bij kinderen.

 

Vroege ontwikkeling van psychologie, gedrag en gezondheid – Onderzoeksgroep de Weerth

Behavioural Science Institute: developmental psychobiology lab (DPBlab), Radboud Universiteit

Prof. Dr. Carolina de Weerth is biologe, gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie, en heeft als leeropdracht ‘psychobiologie van de vroege ontwikkeling’. Haar onderzoek centreert zich op de zwangerschap, babytijd en de kinderjaren. De integratie van biologische en psychologische processen in de ontwikkeling is fundamenteel in haar onderzoek.

Dr Roseriet Beijers heeft aan de Radboud Universiteit haar promotieonderzoek gedaan naar de relatie tussen de prenatale en de vroege postnatale opvoedingsomgeving en de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Nu werkt ze als universitair docent bij de Radboud Universiteit en continueert daar haar onderzoek.

Dr Sara Pieters is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en werkt nu als postdoc onderzoeker. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen sporten, slaap en emotionele problemen tijdens de zwangerschap.

Maartje Zijlmans, MSc, studeerde pedagogische wetenschappen en behaalde de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Als promovendus doet ze onderzoek naar de relatie tussen prenatale stress en de ontwikkeling van kinderen. Hierbij bekijkt ze de darmmicrobiota en cortisol regulatie als mogelijke onderliggende mechanismen.

Sterre Simons, MSc, studeerde psychologie en behaalde de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van het stress systeem van kinderen.

Christine Hechler, MSc, studeerde psychologie en de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. Als promovendus onderzoekt ze onder andere de gezondheid en huilgedrag van baby’s in relatie tot de samenstelling van de moeder melk en de bacterieen in de darmen.

Pamela Brown, MD, studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. “Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling van darmbacterien in de kinderleeftijd en hoe deze bacterien bijdragen aan gezondheid. Gedurende mijn promotieonderzoek richt ik me daarom op de relatie tussen darmbacterien en lichamelijk en mentale gezondheid van kinderen. In een klinische studie onderzoek ik de relatie tussen prenatale maternale stress, darmbacterien van moeder en kind en ziekte uitkomsten bij de baby. Om dit goed in kaart te brengen kijk ik ook naar de effecten van probiotica op het reduceren van prenatale maternale stress.”

Kelly Cooijmans, MSc, studeerde psychologie en de research master behavioural science aan de Radboud Universiteit. In haar promotieonderzoek bekijkt ze hoe het contact tussen ouder en kind is gerelateerd aan de ontwikkeling van de baby en het welbevinden van de ouders.

Alumni 

Christiane Dietrich. Zij was PhD student bij Anne Cutler en Dan Swingley. Zij promoveerde in 2006 op een proefschrift over de verwerving van fonologische structuur. Daarna was zij als postdoc werkzaam in het lab van Janet Werker op de University of British Columbia. 

Tania Zamuner. Zij was werkzaam in het NWO programma van Paula Fikkert en René Kager. Daarna werkte ze nog enige jaren aan haar VENI project. Ook zij heeft haar  werkterrein naar Canada verplaatst en is werkzaam aan the University of British Columbia.

Suzanne van der Feest was als PhD student werkzaam in het NWO programma van Paula Fikkert en René Kager. Zij schreef haar proefschrift over de verwerving van stemcontrasten in het Nederlands dat ze in 2007 verdedigde. Daarna ontving ze achtereenvolgens het Frye Stipendium en de Rubicon beurs, waarmee ze als postdoc werkte in het lab van Dan Swingley in Philadelphia. Per 1 januari 2009 is zij werkzaam aan de University of Texas, Austin.


Valesca Kooijman. Zij promoveerde in 2007 bij Anne Cutler en Peter Hagoort op een proefschrift over woordherkenning. Ze onderzocht dat zowel door het kijkgedrag van baby's als de hersenactiviteit tijdens de experimenten te meten. U kunt dat nalezen op Kennislink

Nicole Altvater-Mackensen promoveerde in 2010 op een proefschrift over de ontwikkeling van het mentaal lexicon. Zij is nu werkzaam aan de Georg August Universität Göttingen in Duitsland.

Markus Paulus promoveerde in 2011 op een proefschrift over hoe en vanaf welke leeftijd baby’s functies van objecten begrijpen en hoe zij leren om objecten op een doelgerichte manier te gebruiken. His is nu werkzaam aan de Ludwig Maximilians Universitat Munchen in Germany.

Caroline Junge  onderzocht hoe baby's hun eerste woordjes leren en welke mechanismen in het brein hierbij een rol spelen. Zij promveerde in 2012.

Birgit Knudsen promoveerde in 2012 op een proefschrift over hoe en wanneer kinderen op preverbale leeftijd begrijpen dat handelingen van anderen gebaseerd zijn op wat ze wel of niet weten. 

Daniel Puccini onderzocht de relatie tussen het gebruik van vroege gebaren en de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Helen Buckler promoveerde in mei 2014 op een proefschrift over hoe jonge kinderen morfologisch complexe woorden, zoals meervoudsvormen, leren. Zij werkt nu bij de babylab van Dr Elizabeth Johnson in Toronto.

Christina Bergmann heeft cognitieve neurowetenschap gestudeerd in Nijmegen en heeft daarna stage gelopen in het babylab waarbij ze de verwerving van voornaamwoorden onderzocht. Ze promoveerde in 2014 met de proefschrift: "Computational models of early language acquisition and the role of different voices."

Sho Tsuji promoveerde in 2014. In haar promotieonderzoek bestudeerde ze cross-linguïstische overeenkomsten en verschillen bij het leren van foneem-categorieën.